Rekrutacja pracowników PREMIUM

Usługa kierowana jest do pracodawców zainteresowanych pełnym pakietem usług rekrutacyjnych - od momentu diagnozy potrzeb aż po wdrożenie nowo zatrudnionych pracowników.

Szczególnie zainteresowani są pracodawcy:

  • chcący stworzyć i wdrożyć jednolite procedury rekrutacji
  • pracodawcy mający problem ze zbyt wysoką fluktuacją kadr
  • pracodawcy, którzy rozważają awans pionowy/poziomy swoich pracowników

Współpraca z Klientem rozpoczyna się od przeglądu struktury organizacyjnej i doradztwa w zakresie potrzeb rekrutacyjnych. Kolejnym krokiem jest opracowanie procesu rekrutacji uwzględniającego zarówno rekrutację zewnętrzną, mającą na celu poszukiwanie nowego pracownika poza organizacją, na szeroko rozumianym rynku pracy, jak i rekrutację wewnętrzną, dającą możliwość poszukiwań kandydata w ramach własnej firmy wraz z doborem odpowiednich narzędzi.

Zarówno wewnętrzna rekrutacja pracowników jak i zewnętrzna może zostać przeprowadzona we współpracy z nami nie wykluczając rozwiązania, w którym sam pracodawca ją prowadzi a Trust Consulting HR wspiera w działaniach.

Zakończeniem projektu jest opracowanie bądź/i wdrożenie systemu adaptacji nowo zatrudnionych pracowników.

 

 

Jakie korzyści ?

  • podejście systemowe pozwala rozwiązać wiele problemów pracowniczych
  • proponowane rozwiązania oprócz uwzględnienia zasobów kadrowych organizacji, odnoszą się również do zewnętrznego rynku pracy, dzięki czemu pracodawca zyskuje przejrzyste porównanie pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami
  • możliwość ukrycia danych pracodawcy (rekrutacja niejawna)
  • dotarcie do kandydatów wysoce kwalifikowanych, którzy w danym momencie są trudno dostępni, ze względu na fakt, że nie poszukują aktywnie pracy (kandydaci pasywni)
  • optymalne dopasowanie profilu kandydata do oczekiwanej relacji pracodawca – pracownik
  • znaczne zwiększenie szansy zatrudnienia odpowiedniego pracownika, zarówno na poziomie spełniania wymagań stanowiska, umiejętności współpracy z przełożonym, jak też funkcjonowania jako członka zespołu (uniknięcie tzw. błędu rekrutacyjnego)

Wycenie podlegają następujące etapy współpracy:

*Opracowanie kosztorysu możliwe jest po uzyskaniu dodatkowych informacji od pracodawcy.

Rekrutacja STANDARD | Rekrutacja CONSTANS | Rekrutacja PREMIUM

Zaufali nam m.in.